Brandveiligheid is zeer belangrijk in onze woning

Brandveiligheid is zeer belangrijk in onze woning

Ons huis is een van de belangrijkste plekken in het leven, hier komen we tot rust en voelen we ons veilig. Hoewel in Nederland over het algemeen zaken behoorlijk goed geregeld zijn komt deze veiligheid niet als vanzelfsprekend. Een van de zaken waar we vaak goed op moeten letten en maatregelen voor moeten nemen om de risico’s te minimaliseren, is de brandveiligheid. Een brand in huis is voor iedereen de grootste nachtmerrie. 

Naast het feit dat je veel materiele schade kan oplopen door een huisbrand, loopt je leven en dat van je medebewoners of familie ook gevaar. Gelukkig zijn er genoeg maatregelen in acht te nemen die ervoor kunnen zorgen dat je zogezegd brandveilig kan wonen.

Tip: Royal Safety – SNF Controle

Brandveilig wonen bestaat uit brandpreventie, -bestrijding en -escalatie

De brandveiligheid van een woning kan in een aantal componenten worden opgedeeld die elk hun eigen functie hebben en ook elk hun eigen maatregelen hebben. Brandveiligheid begint bij brandpreventie, dat er op is gericht om een beginnende vuurhaard te voorkomen. 

Vervolgens is er een onderdeel dat zich richt op de brandbestrijding, waarbij de brandpreventie maatregelen en middelen niet voldoende zijn geweest en een beginnende vuurhaard zo snel mogelijk in de kiem gesmoord kan worden. Het laatste onderdeel richt zich op de brandescalatie, waarbij er gefocust wordt op het alarmeren van de hulpdiensten en maatregelen die ervoor zorgen dat alle mensen in het huis zo snel mogelijk geëvacueerd worden.

Laat je voorlichten door de brandweer of een brandbeveiligingsbedrijf

De meeste mensen zijn geen experts op het gebied van de brandveiligheid, maar gelukkig zijn er tal van hulpmiddelen om gebruik van te maken bij het brandveilig maken van een woning. Het bouwbesluit is een document waarin tal van voorwaarden en regelgeving in opgenomen zijn op het gebied van brandveilig wonen. Elk pand in Nederland dient te voldoen aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen voor het pand. 

Uitgelicht: Wat is SNF? En waar dient dit keurmerk voor?

Ook faciliteert de lokale brandweer vaak in advies en richtlijnen en worden er keuringen aan huis aangeboden om een huis te testen op de brandveiligheid. Tot slot is er ook nog tal van keuze tussen verschillende brandbeveiligingsbedrijven die voorzien in het toetsen van de brandveiligheid en daarnaast ook diverse materialen en apparatuur aanbieden, zoals blusapparatuur en rookmelders. De aanschaf van deze apparaten wordt vaak geleverd in combinatie met een servicecontract, waarbij de middelen en materialen periodiek gekeurd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *