Soorten woonfraude

Onderhuurders

Er zijn twee typen onderhuurders. De een wil de woning van een onderverhuurder uit pure wanhoop betrekken, omdat hij of zij geen woning kan vinden. Denk aan studenten, gescheiden mensen enz. Ook valt onder deze categorie de onderhuurder die zich niet bewust is van zijn onderhuursituatie. Het andere type onderhuurder is zich er vaak wel van bewust, dat hij of zij een woning onderhuurt. Vaak is men familie, vriendof kennis van de onderverhuurder of heeft men kennis gemaakt met de onderverhuurder via internet of  krant. De onderhuurder wil zich dan vaak door laten gaan voor de huurder van de woning en omzeilt daarmee het woonruimteverdeelsysteem of neemt de woning gewoon over van de onderverhuurder. Zonder dat de verhuurder dit weet. Vaak voelen deze onderhuurders zich veel minder verantwoordelijk voor de woning dan een feitelijke huurder. Dit soort onderhuurders kunnen luidruchtig zijn, laten rommel in tuin of het portiek liggen, veroorzaken betaalproblemen, krijgen bezoek van deurwaarders, zijn de oorzaak van ongewenste postproblemen en hebben geen wetenschap van de huurregels. Het naambordje bij de voordeur of brievenbus is veelal verwijderd, immers zij zijn niet degene die op het naambordje staat. Dat is namelijk de feitelijke huurder. Vaak plegen deze onderhuurders ook geen schoonmaak of onderhoud. In bijna iedere huurovereenkomst is een verbod tot onderverhuren opgenomen en de bepaling dat bij woekerhuren de winst is af te nemen.

 

Hoofdverblijf

Huurders welke een huurovereenkomst voor een woning aangaan met een verhuurder dienen het hoofdverblijf te voeren in deze woning. Dit is niet voor niets gedaan, want als een huurder niet woont in zijn woning dan staat deze leeg. Het onbewoond zijn van een woning betekent vaak dat de staat van het gehuurde achteruitgaat. Er wordt immers niet gestookt en schoongemaakt. Als je niet woont in een woning, dan voer je ook niet je hoofdverblijf op dit adres en woon je dus ergens anders. In iedere huurovereenkomst is opgenomen dat een huurder het hoofdverblijf dient te voeren in het gehuurde. Vaak gaat het niet wonen in een woning samen met het aldaar houden van een hennepkwekerij. Maar het komt ook gewoon voor dat een huurder 6 maanden in het buitenland woont en daar geniet van zijn oude dag. Bent u als huurder vaak weg, geef dit dan door aan de verhuurder.

 

Hennepteelt

De laatste jaren heeft illegale hennepteelt, vooral de thuisteelt, een grote vlucht genomen. Deze teelt gaat gepaard met een niet te onderschatten brandgevaar en overlast voor de buurt. Bovendien is er vaak sprake van betrokkenheid van de georganiseerde misdaad. Een hennepkwekerij verbruikt veel stroom. Zodanig veel dat de electritische installatie van woningen hierop niet op ingericht is. De stroom wordt dan ook illegaal afgetapt voor de meter of via de gemeenschappelijke metervoorzieningen. Constant een zoemend geluid achter de voordeur, de werkelijke huurder wordt vaak niet mee gezien, tijdens de nacht komen er onbekende personen, verhuisdozen met kweekmateriaal, huisvuil wordt meegenomen in auto, s of geplaatst in kelders, timmer en boorwerkzaamheden op rare tijdstippen en ongewenste inbraken met als doel de gedroogde hennep te willen stelen waarbij het gebruik van geweld niet wordt geschuwd. Allemaal negatieve verschijnselen die samenhangen met hennepteelt. Een hennepteler wil het liefst niet opvallen en zal zeer voorzichtig handelen. De oogst is om de drie maanden en de signalen zijn steeds hetzelfde. Een kilo wiet kan 3800,00 euro opleveren per drie maanden! In veel huurovereenkomsten is in een vorm van een verbod bepaald dat het niet toegestaan is om in woningen of bedrijfsruimten hennep te kweken.  Bel bij hennepteelt altijd 112 of meldt dit bij misdaad anoniem.

 

Drugsoverlast

Drugshandel en drugsgebruik zijn een groot maatschappelijk probleem. Binnen het verhuursegment, worden ook woningen verhuurd aan verslaafden. Soms kan het voorkomen dat een verslaafde onderhuurt. Verslaafde huurders kunnen veel overlast geven, omdat zij hun vriendenkringen van gebruikers toelaten tot de woning. Om er te gaan gebruiken en/of om er te blijven slapen. Dit trekt vaak aandacht van dealers die graag hun drugs willen verkopen aan de gebruikers in de woning. Vaak komen dealers op verschillende tijdstippen langs om drugs te leveren. Ze zijn dan meestal even kortstondig even aanwezig en parkeren hun voertuig in de straat. ook kan zo, n woning veel aanloop geven van andere gebruikers op verschillende tijdstippen en is er vaak sprake van een toename van criminaliteit als diefstal op straat en in de directe omgeving . Tenslotte kan het ook voorkomen dat een dealer zelf een woning gaat huren of onderhuren. De dealer gaat dan vanuit de woning drugs verkopen of gaat dit doen in zijn directe woonomgeving op de openbare weg. Veelal zie je dan verslaafden op straat staan wachten op de dealer. In veel huurovereenkomsten staat dat drugshandel niet is toegestaan en dat de regels rond de opiumwetgeving van toepassing zijn.  Bel bij drugs altijd 112 of meldt dit bij misdaad anoniem.

 

Prostitutie

Het komt niet vaak voor dat een huurder van een woning prostitutie gaat bedrijven. Er zijn twee verschillende vormen te herkennen. De massagesalon die meer doet dan alleen masseren, en de prostitu√© welke dagelijks meerdere klanten ontvangt om seks mee te bedrijven. Voor zo, n bedrijvigheid is een vergunning vereist en in veel huurovereenkomsten staat dat  deze vorm van bedrijvigheid niet is toegestaan. Een dergelijke handel gaat gepaard met regelmatige aanloop van verschillende personen. Het kan heel storend zijn als deze klanten dat zij verkeerd aanbellen en in een portiek geluidshinder veroorzaken tijdens de avonduren.

 

Kraken

Het komt voor dat woningen van verhuurders en eigenaren langdurig leeg staan. Dit heeft vaak te maken met investeringsbeslissingen, langlopende procedures en planningen, ontwikkelingen rond nieuwbouwprojecten, enz. Het langdurig leeg staan van woningen, winkels, bedrijfspanden, sloopcomplexen trekt soms krakers, daklozen of verslaafden aan. Dit doet een grote afbreuk aan de leefbaarheid en veiligheid en vergroot het brandgevaar.  Veelal hebben deze panden geen verwarming, stromend water, gas en elektriciteit. De bewoners koken dan met behulp van gasflessen, stoken in sommige gevallen met potkachels en geven woonoverlast door huisdieren. De meeste verhuurders en eigenaren sluiten de panden netjes af met staalplaten of verhuren de woning tijdelijk via kraakbeheerders. De staalplaten voor ramen en deuren worden soms gewoon weggebroken door onbekende personen die er dan ineens zonder toestemming van de verhuurder of eigenaar, gaan wonen.

 

Door het meldingsformulier in te vullen gebeurt er het volgende:

  • U ontvangt een bevestiging van uw melding;
  • Uw melding wordt doorgegeven aan de eigenaar/ verhuurder;
  • De eigenaar/ verhuurder krijgt advies, hoe deze woonfraude kan aanpakken.


U wordt desgewenst op de hoogte gehouden van de vorderingen.