Help mee tegen woonfraude

Woningcorporaties

Voor woningcorporaties geldt dat zij met een huurder een overeenkomst heeft gesloten. Als de huurder dan, zijn gehuurde woning weer verhuurt aan familieleden of andere personen, dan wordt vaak veel meer dan de reguliere sociale huurprijs gevraagd. Onderverhuurders (dit zijn de werkelijke huurders) komen vaak 1 x per maand of per week hun geld en post ophalen en verdwijnen dan weer. Vaak geven ze de onderhuurder geen contract of doen zich voor als eigenaar van het huis.Of ze misleiden de onderhuurders met een vals opgemaakt huurcontract en vragen een hoge borgstelling en administratieve bemiddelingskosten. Een woning wordt via internet, het prikbord in de winkel of een kring van goede vrienden aangeboden. Ook kunnen ze van het een op het andere moment de onderhuurder om een huurverhoging vragen of uit de woning zetten. Veelal mag een onderhuurder zich niet inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie.

 

Particuliere verhuurders (groot)

Voor groot particulier verhuurders geldt dat ze dezelfde problemathiek ervaren als de woningcorporaties. Veelal zijn deze verhuurders niet aangesloten op de lokale woonruimteverdeelsystemen. Woningen worden dan verhuurd via makelaars, administratiekantoren of bemiddelaars via internet. De woningen staan vaak tussen woningen van woningcorporaties en eigenaren van koophuizen. Al deze woningen vormen, in combinatie met het eventuele winkelsegment in de omgeving, een samenhangend geheel dat door woonfraude negatief beinvloed wordt op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Woonfraude is een verschijnsel waarmee iedere verhuurder van woningen wordt geconfronteerd.

 

Particuliere verhuurders (klein)

Klein particulier verhuurders werken vaak zelfstandig bij de verhuur van woning of kamers. Hier komt een pregnanter  beeld naar voren van onregelmatigheden ten aanzien van, schoonmaak en het naleven van de regels en verordeningen. Men noemt dit type verhuurders vaak huisjesmelkers. In sommige gevallen huurt een bedrijf of uitzendbureau een gehele woning. In het merendeel van de gevallen worden de woningen echter aan studenten verhuurd en kloppen de zaken wel. Wel is er sprake van overbewoning met als negatieve gevolgen een hoog verloop aan bewoners, het niet kunnen parkeren van voertuigen in straten, overlast, geluidshinder, stank, brandgevaar en het aanbieden van huisafval buiten de ophaaldagen.

 

Te koop staande woningen

Bij te koop staande woningen spelen momenteel vaak sociale problemen. Zo kan het voorkomen dat het huis te koop staat en er tijdelijk andere personen wonen. Veelal kan de eigenaar de last van twee hypotheken niet meer dragen. Maar ook worden dergelijke woningen regelmatig misbruikt door de tijdelijke huurders of wordt de woning met opzet te koop gezet om deze te kunnen verhuren. Ook worden soms borden van de makelaars gewoon verwijderd. Een oplichter breekt dan het slot van de toegangsdeur open en verhuurt de woning met een vals contract verder.

 

Oplichting

Steeds vaker worden onderhuurders benadeeld door misleidende nepcontracten. De huurder vertrekt bijvoorbeeld naar het buitenland en verhuurt de woning dan door. Hij vraagt borg, twee maanden huur en bemiddelingskosten. Een bedrag dat in totaal kan oplopen tot boven de 5000,00 euro. Veelal wordt de huur iedere maand contant opgehaald totdat de zaak klapt. De werkelijke huurder betaald dan meestal de huur niet. De onderhuurder heeft echter geen wetenschap van deze huurachterstanden en krijgt te maken met meerdere deurwaarders.

 

Woonfraude en overlast

In alle bovenstaande voorbeelden is sprake van een of andere vormen van woonfraude. Of het nu gaat om kamerverhuur, over bewoning, doorverhuur van de gehele woning, hennepteelt of andere laakbare gedragingen die het woongenot aantasten. Het niet naleven van de huurregels uit zich dan ook regelmatig in woonoverlast. Woonoverlast die niet gewenst is en veelal ook gevaarlijk.