Huisregels Meldpunt woonfraude

Doel

Het Meldpunt woonfraude is opgericht om bewoners die direct of indirect slachtoffer zijn van vermoedelijke woonfraude in staat te stellen melding te doen van deze fraude en de verhuurder of eigenaar van de betreffende woning te stimuleren hierop actie te ondernemen.

   

Activiteiten

Het Meldpunt woonfraude onderneemt op basis van de doormelder in het elektronisch meldingsformulier verstrekte allereerst de volgende acties:

 

 • Ontbrekende informatie toevoegen;
 • Uitzoeken wie de verhuurder en/of eigenaar is;
 • Contactgegevens van de verantwoordelijke verhuurder of eigenaar verzamelen;
 • Indeling van de melding in een van de volgende drie categorie├źn.

 

 

 • Woonfraude zonder enige vorm van substantiele overlast;
 • Woonfraude waarbij duidelijk sprake is van overlast;
 • Woonfraude waarbij sprake is van gevaar voor personen en goederen.

 

Vervolgens wordt door het meldpunt woonfraude de melding doorgegeven aan de eigenaar of verhuurder met daarbij een advies over te ondernemen acties en het verzoek om binnen 5 werkdagen contact op te nemen met melder. Gelijkertijd wordt dan aan de melder bericht dat zijn melding is binnengekomen. Een bericht waarin tevens kenbaar wordt gemaakt wie de verhurende/verantwoordelijke partij is aan wie de melding is doorgegeven. Ook wordt melder dan in kennis gesteld van het verzoek van Meldpunt woonfraude aan deze partij om binnen 5 werkdagen contact op te nemen met de melder. Wordt na verloop van deze termijn door de verhuurder geen contact opgenomen met de melder, dan kan melder contact opnemen met het meldpunt woonfraude. Melder wordt dan verzocht eventuele aanvullende informatie te verstrekken waarna het meldpunt woonfraude contact opneemt met deze verhuurder. Tenslotte voegt het meldpunt woonfraude de melding toe aan het meldpuntoverzicht en vraagt verhuurder na een maand naar de uitslag van haar onderzoek. Het meldpunt woonfraude informeert zowel melder als verhuurder over het verloop van de melding middels een standaardformulier dat automatisch aan partijen wordt toegezonden.


Gegevensverzameling

Het Meldpunt Woonfraude registreert de gegevens van de melder en de verantwoordelijke eigenaar/ verhuurder in haar contactenlijst en houdt op basis van deze informatie statistieken bij over;

 

 • Het per kwartaal binnengekomen aantal meldingen;
 • De categorie├źn waarin deze meldingen vallen;
 • De opvolging van de melding door de verhuurder;
 • Het eindresultaat: is er naar het oordeel van melder wel of geen oplossing bereikt.

 


Huisregels

Het meldpunt woonfraude kan zonder toestemming afwijken van de melding. Als melder opzettelijk valse informatie aan het meldpunt verstrekt of aanzet geeft tot onrechtvaardige handelingen die tot doel hebben een ander te duperen en/of opzettelijk gegevens te verzenden om verhuurders aan te zetten tot een oplossing terwijl er geen sprake is van woonfraude. In alle gevallen dient melder, de werkelijke toedracht te melden. Het staat het meldpunt woonfraude vrij om meldingen te controleren. Bij hennepteelt, drugsactiviteiten , gevaar voor goederen en personen is melder verplicht hiervan terstonds melding te maken aan de lokale politie via 112, meld misdaad anoniem of via 0900-8844 (bij geen spoed)

 

Preventie

Het Meldpunt woonfraude draagt hiermee bij aan de aanpak van woonfraude binnen diversen vastgoedsegmenten met als doel een verbetering van het naleefgedrag rond huurovereenkomsten en het voorkomen van daarmee samenhangende criminele activiteiten waardoor veiligheid in dorpen en steden wordt verhoogd en de vastgoedwaarde toeneemt.